Α.Σ.Σ. “ΑΣΣΟΣ” – Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπαραγγοπαραγωγών “ΑΣΣΟΣ”

Νέα Καρυά

Τηλ. +30 2591 062015

Link Google Maps: 40.906682, 24.724552