ΣΤ1. ΣπαράγγιΤο προϊόν σπαράγγι εισκομίζεται από τους παραγωγούς – μέλη σε καθημερινή βάση όπου παραλαμβάνεται – ζυγίζεται, περνάει από τις εγκαταστάσεις υδρόψυξης και εν συνεχεία αποθηκεύεται στους ψυκτικούς θαλάμους πρόψυξης. Την επόμενη μέρα γίνεται η διαλογή-ταξινόμηση και η ποιοτική κατάταξη σε κατηγορίες ώστε να ανταποκρίνονται στα δεσμευτικά πρότυπα που εφαρμόζονται για τα σπαράγγια.

Στη συνέχεια ζυγίζεται, τυποποιείται – συσκευάζεται και αποθηκεύεται στους ψυκτικούς θαλάμους ανά κατηγορία και τρόπο συσκευασίας.


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

 

      >     Παραλαβή

      >     Ζύγιση

      >     Υδρόψυξη

      >     Πρόψυξη

      >     Ταξινόμηση –διαλογή

      >     Ζύγιση

      >     Συσκευασία- τυποποίηση

      >     Ψύξη

      >     Εμπορία

 

 

ΣΤ2. ΦρούταΤα προϊόντα ακτινίδια και λοιπά φρούτα εισκομίζονται από τους παραγωγούς – μέλη αφού προηγουμένως ελεγχθεί η ωριμότητά τους στο χωράφι, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας. Στη συνέχεια, στο συσκευαστήριο, παραλαμβάνονται, ζυγίζονται και ταξινομούνται, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στους Κανόνες ποιότητας που εφαρμόζονται για τα φρούτα, και τέλος αποθηκεύονται στους ψυκτικούς θαλάμους ανά κατηγορία και διατίθενται στο εμπόριο.


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

 

      >     Παραλαβή

      >     Ζύγιση

      >     Ταξινόμηση – διαλογή

      >     Ζύγιση

      >     Συσκευασία- τυποποίηση

      >     Ψύξη

      >     Εμπορία